ILMA-VESILÄMPÖ

Nykyiset ilma-vesilämpöpumput pienentävät lämmityslaskua jopa 50 % sähkö- ja öljylämmityksen rinnalle tai tilalle asennettuna.
Ilma-vesilämpöpumppulämmityksessä tarvitaan vain ulkoilmaa, vettä ja nykyaikaista tekniikkaa. Koska ilma-vesilämpöpumppu ottaa energiansa ympäröivästä ilmasta, ei tarvita porakaivoa eikä maalämmön keruuputkistoa. Ilma-vesilämpöpumppu on suunniteltu vesikiertoista lämmitysjärjestelmää käyttäviin kohteisiin. Saneerauskohteissa ei välttämättä vanhaa lämmitysjärjestelmää tarvitse purkaa, vaan sen rinnalle rakennetaan oikein mitoitettu ilma-vesilämpöjärjestelmä. Oikein mitoitettu tarkoittaa sitä, että sen teho riittää myös sitten kun vanhasta järjestelmästä luovutaan kokonaan ja tilalle asennetaan esim. hybridivaraaja, aurinkokeräinvalmiudella varustettuna.

Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen tai sähkölämmityksen rinnalla
Ilma-vesilämpöpumppu toimii vuoden ympäri päälämmönlähteenä koko kiinteistölle, mutta se voidaan asentaa myös toisen lämmitysjärjestelmän rinnalle. Suomen ilmastossa ulkolämpötilan laskiessa rajusti, yli 25 pakkasasteen, ilma-vesilämpöpumpun lämmitysteho ja hyötysuhde laskevat, jolloin tueksi lämmitykseen tarvitaan osittain vaihtoehtoista lämmitysjärjestelmää kuten sähköä tai öljyä.
Öljy- tai sähkölämmityksen rinnalla oleva ilma-vesilämpöpumppu käsittää ulos sijoitettavan lämpöpumpun sekä lisäksi levylämmönvaihtimen ja ohjausyksikön. Ulkoyksikön teho valitaan lämmitystehon tarpeen mukaan. Suurempien kiinteistöjen lämmitykseen voidaan asentaa useita ulkoyksiköitä rinnan, jolloin lämmitystehokin kasvaa huomattavasti.
Ilma-vesilämpöpumpulla jopa 50 % säästö lämmityskuluissa
Ilma-vesilämpöpumppu siirtää ulkoilman lämmitysenergian vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Kylmäaine toimii lämpöenergian välittäjänä ulkoyksiköstä sisäyksikköön, josta lämpö siirtyy talon putkistoissa kiertävään veteen. Samalla laitteella voidaan lämmitysveden lisäksi lämmittää myös käyttövesi, mikä lisää säästöjä.
Ilma-vesilämpöpumppu on hyvän hyötysuhteensa ansiosta energiatehokas. Sähkö- tai öljylämmitykseen verrattuna ilma-vesilämpöpumppu voi säästää jopa 50 % lämmitysenergiasta. Säästöön vaikuttaa lämpöpumpun mitoitus, maantieteellinen sijainti ja lämmönjakojärjestelmä. Liian pieni pumppu tarvitsee kovilla pakkasilla tuekseen niin paljon esimerkiksi sähkölämmitystä, että hyötysuhde ja säästöt laskevat huomattavasti. Siksi oikea mitoitus on erityisen tärkeää.
Ilma-vesilämpöpumppu on erittäin mielenkiintoinen ratkaisu myös investointimielessä. Sen saa asennettuna kotiin tai pieneen kiinteistöön noin 8000-15000 euron satsauksella. Kotitalouksissa asennustyöstä saa lisäksi noin 1000-2000 euroa verottajalta takaisin kotitalousvähennyksen muodossa, eli nettokustannukseksi jää 7000-13000 euroa. Koska säästö on suuri, investoinnin takaisinmaksuaika kotitalouksissa on yleensä vain 5-7 vuotta, kun esimerkiksi maalämpöpumpulla se on noin 7-10 vuotta. Tämän ansiosta osamaksulla hankitun järjestelmän kuukausilaskun ja energialaskun yhteenlaskettu summa on usein pienempi kuin nykyinen sähköllä tai öljyllä lämmitetyn talon tai kiinteistön lämmityksen kustannus kuukaudessa. Eli käytännössä voit ostaa – investointi huomioon ottaen – pienemmän energialaskun heti asennuspäivästä eteenpäin.
Ilma-vesilämpöpumppu uudisrakennuksissa
Ilma-vesilämpöpumpun etuna maalämpöpumppuun verrattuna on halvemman hankintahinnan lisäksi se, että se voidaan asentaa sellaisiinkin paikkoihin, joissa maaperän laadun takia maalämmön hyödyntäminen on mahdotonta tai pehmeän maan esim. savikerroksen paksuuden johdosta liian kallista.
Ilma-vesilämpöpumppu on hyvä ratkaisu silloin, kun tontti on liian pieni, kallioperä liian syvällä tai maalämpöön vaaditun vaakaputkiston rakentaminen ei onnistu. Peruskallion ollessa syvällä myös maalämpöjärjestelmän hinta nousee huomattavasti. Ilma-vesilämpöpumppu on parhaimmillaan etenkin alueilla, missä talvi on leudompi kuin pohjoisemmassa Suomessa. Tällöin vaihtoehtoisen lämmityksen käyttö jää mahdollisimman vähäiseksi ja kustannukset pysyvät siten mahdollisimman alhaisina.

Lue lisää tuotteista maahantuojan sivuilta.